ACORD DE FURNIZOR

I. PREAMBUL

 

In intelegerea prezentului Acord, urmatorii termeni vor avea urmatoarea semnificatie, cu exceptia cazului in care din context ar reiesi o semnificatie contrara:

Acord de Furnizor Zen Day, Acord de Furnizor, Acord sau Contract se refera la acordul de colaborare adresat si/sau intervenit intre Your Zen Day si Furnizorul Zen Day, care se completeaza cu Termenii si conditiile Zen Day. Continutul generic al Acordului de Furnizor va fi disponibil spre vizualizare pe Site , printr-o legatura utila aflata la baza Homepage, precum si in sectiunea ”Documentele mele” din cadrul Contului de Furnizor.

Acord de Membru Zen Day sau Acord de Membru se refera la acordul de colaborare adresat si/sau intervenit intre Your Zen Day si persoana fizica/persoanele fizice care doresc sa beneficieze de instrumentele si functionalitatile Your Zen Day dedicate pentru planificarea evenimentului lor.

Articol advertorial se refera la un articol publicistic generic, tematic, redactat de echipa Your Zen Day cu privire la o categorie de produs sau serviciu comercializat de oricare sau mai multi dintre Furnizorii Zen Day. Articolul advertorial este publicat pe Blog-ul Zen Day cu etichetarea Furnizorului sau Furnizorilor Zen Day care prezinta interes pentru produsul sau seriviciul tratat prin articol. Acesta va fi redactat avand in vedere informatiile, datele si materialele (indiferent de suport) facute disponibile de Furnizorul Zen Day vizat, in orice mod; Furnizorul Zen Day garanteaza cu privire la caracterul adecvat, corect, conform si actual al informatiilor, datelor si materialel furnizate, ce vor sta la baza redactarii Articolului advertorial. In orice caz, in cuprinsul si cu ocazia redactarii Articolului advertorial, Your Zen Day isi rezerva dreptul de a imprima si apela la stilul sau de exprimare si comunicare deja consacrat pe Blog-ul Zen Day, Facebook si/sau Instagram Zen Day.

Articol exclusiv se refera la articolul redactat de echipa Your Zen Day in vederea promovarii brand-ului sau imaginii unui Furnizor Zen Day. Articolul exclusiv se publica pe Blog-ul Zen Day si va fi redactat avand la baza informatiile, datele si materialele (indiferent de suport) facute disponibile de Furnizorul Zen Day vizat, in orice mod, inclusiv prin intermediul unui sesiuni de tip interviu adresate temei alese de Furnizorul Zen Day si aprobate de Your Zen Day. Furnizorul Zen Day garanteaza cu privire la caracterul adecvat, corect, conform si actual al informatiilor, datelor si materialelor (indiferent de suport) ce vor sta la baza redactarii Articolului exclusiv. In orice caz, in cuprinsul si cu ocazia redactarii Articolului exclusiv, Your Zen Day isi rezerva dreptul de a imprima si apela la stilul sau de exprimare si comunicare deja consacrat pe Blogul Zen Day, Facebook si Instagram Zen Day.

Blog-ul Zen Day sau Blog reprezinta publicatia web afisata pe Site (https://www.zenday.ro/blog/), care contine Articole advertoriale, Articole exclusive sau alte articole, materiale audio-vizuale de tipul Videoblog, idei, stiri periodice sau newsletter-uri etc.

Compania, Your Zen Day sau Noi  se refera la Your Zen Day SRL, o persoana juridica romana cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca str. Avram Iancu nr. 8 etaj 1, ap. 2b, Judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/2152/2018, identificata prin CUI 39387191, avand contul bancar RO65BTRLRONCRT0448328801 (RON) deschis la Banca Transilvania, avand adresa de corespondenta electronic zen@zenday.ro, telefon 0751 510 020, societate reprezentata legal prin Georgeta Ungurean, in calitate de administrator statutar.

Cont de Furnizor Zen Day sau Cont de Furnizor se refera la sectiunea dedicata din cadrul Site-ului, pe care Furnizorul Zen Day o poate accesa prin utilizarea credentialelor sale de acces (adresa de e-mail si parola). In cuprinsul contului antementionat, Furnizorul Zen Day va putea sa acceseze, incluzand dar fara a se limita la sectiunea ”Documentele mele” (care va putea cuprinde -dar fara a se limita la-  Acordul de furnizor, centralizatorul serviciilor deja prestate de Your Zen Day pentru furnizorul vizat, facturile emise de Your Zen Day, notificari sau instiintari privind desfasurarea raporturilor contractuale dintre Parti), posibilitatea de a achizitiona si planifica furnizarea unui Serviciu Zen Extra, posibilitatea de upgradare a Pachetului de Servicii Zen Day achizitionat, posibilitatea de a interactiona direct cu Noi, precum si oricare si toate facilitatile implementate sau care urmeaza a fi implementate cu privire la Contul de Furnizor.  

Cont de Membru Zen Day sau Cont de Membru presupune sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola,  unde pot fi accesate, printre altele, informatiile si materialele incarcate de catre Membrul Zen Day vizat pentru planificarea evenimentului sau.

Continut digital se refera la toate informatiile de orice tip si toate fisierele disponibile pe Site sau afisate de Zen Day pe paginile noastre de social media (cum ar fi fotografii, ilustratii, fisiere text, semne ori culori protejate, fisiere video si/sau audio, animatii, fisiere flash, fisiere de date si alte materiale, imagini, alte materiale audio-vizuale, texte, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe etc.) care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin intermediul unui terminal electronic.

Date cu caracter personal inseamna orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita si „persoana vizata”). Cu referire la protectia Datelor cu caracter personal, prezentul Acord se completeaza cu Politica de confidentialitate disponibila pe Site (https://www.zenday.ro/welcome/privacy).

Furnizor Zen Day sau Furnizor se refera la persoana juridica care, in urma inregistrarii, selectiei si validarii pe Platforma respectiv, a incheierii (bifarii) Acordului de Furnizor, beneficiaza de vizibilitate pe Platforma, in acord cu prevederile prezentului Contract.

Facebook Zen Day si/sau Instagram Zen Day reprezinta profilele Your Zen Day disponibile pe retelele de socializare antementionate.

Incalcarea securitatii datelor se refera la o incalcare a securitatii care atrage dupa sine distrugerea, pierderea, alterarea, dezvaluirea neautorizata/nelegala sau accesarea neautorizata/nelegala a Datelor cu caracter personal.

Legislatia specifica privind protectia datelor se refera la legislatia nationala si europeana in materia protectiei datelor, incluzand dar fara a se limita la GDPR;

Membru Zen Day se refera la persoana fizica, utilizator al Platformei, care a citit si acceptat termenii si conditiile Acordului de membru si care beneficiaza de functionalitatile si accesul furnizat persoanelor fizice care au aplicat si obtinut validare pentru deschiderea unui Cont de Membru.

Operator de date desemneaza persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Parti se refera la partile acestui Acord de Furnizor.

Platforma, Site-ul sau Zen Day se refera la domeniul www.zenday.ro si/sau la subdomeniile dedicate.

Prelucrare desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Profilul Furnizorului Zen Day sau Profilul de Furnizor presupune sectiunea din Site care expune prezentarea Furnizorului Zen Day avand la baza materialele (indiferent de suport), datele si informatiile editate, incarcate sau facute disponibile de catre Furnizorul Zen Day prin afisare. Furnizorul Zen Day garanteaza cu privire la acuratetea, corectitudinea, conformitatea si realitatea materialelor, datelor si informatiilor editate, incarcate sau facute disponibile de Furnizorul Zen Day in sectiunea dedicata Profilului sau de Furnizor.

Regulamentul General de protectia a datelor sau GDPR se refera la Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 Aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Servicii Zen Day desemneaza orice serviciu care este sau urmeaza a fi furnizat de Companie in favoarea Furnizorilor Zen Day sau a aplicantilor care doresc sa beneficieze de functionalitatile si instrumentele dedicate pe Platforma acestei din urma categorii de destinatari.

Pachetele de Servicii Zen Day sau Pachetele de Servicii se refera la urmatoarele categorii de Servicii Zen Day disponibile pe Site: Pachetul Furnizor Basic, Pachetul Furnizor Platinum si Pachetul Furnizor Zen. In functie de Pachetul de Servicii Zen Day achizitionat, Furnizorul Zen Day va beneficia, dupa caz, de Profilul de Furnizor asociat:  Basic, Platinum sau Profilul de Furnizor Zen, dupa caz.

Pachetul Furnizor Basic se refera la Pachetul de Serivicii Zen Day care ofera: (i) posibilitatea de editare si utilizare a Profilului de Furnizor Basic pe durata unui an de zile, cu posibilitatea de prelungire; (ii) 1 (o) postare pe Facebook Zen Day si Instagram Zen Day cu referire la Furnizorul Zen Day pe an. Contravaloarea Pachetului „Furnizor Basic” este de 950 (nouasutecincizeci) lei.

Pachetul Furnizor Platinum se refera la Pachetul de Serivicii Zen Day care ofera: (i) posibilitatea de editare si utilizare a Profilului de Furnizor Platinum pe durata unui an de zile, cu posibilitatea de prelungire; (ii) un Articol advertorial publicat pe Blog-ul Zen Day cu referire la Furnizorul Zen Day/an; (iii) 3 (trei) postari pe Facebook Zen Day si Instagram Zen Day cu referire la Furnizorul Zen Day/an; (iv) un Articol exclusiv pentru promovarea brand-ului Furnizorului Zen Day/an, publicat pe parcursul executarii Acordului de Furnizor. Contravaloarea Pachetului „Furnizor Platinum” este de 1.950 (omienouasutecincizeci) lei.

Pachetul Furnizor Zen se refera la Pachetul de Serivicii Zen Day care ofera : (i) posibilitatea de editare si utilizare a Profilului de Furnizor Zen pe parcursul 1 (unui) an de zile, cu posibilitatea de prelungire; (ii) 2 (doua) Articole advertoriale publicate pe Blog-ul Zen Day cu referire la Furnizorul Zen Day/an; (iii) 5 (cinci) postari pe Facebook Zen Day si Instagram Zen Day cu referire la Furnizorul Zen Day/an; (iv) posibilitatea de a beneficia de setarea unei fotografii de prezentare a Furnizorului Zen Day drept imagine tip cover (coperta) in categoria generala de Furnizori Zen Day, pe durata unei luni; (v) 2 (doua) Articole exclusive publicate pe Blogul Zen Day cu referire la activitatea Furnizorului Zen Day pe an; (vi) posibilitatea Furnizorului Zen Day de a beneficia de 1 (un) Videoblog/pe an; (vi) posibilitatea de a beneficia de o sectiune speciala pe Site (de tipul unui mini site-web) care sa cuprinda toate postarile/materialele dedicate acestui Furnizor, mentionate in cadrul prezentei sectiuni, disponibila si afisata pe durata Acordului de membru; (vi) Posibilitatea de a promova un produs sau serviciu extra afiliat brand-ului Furnizorului Zen Day in cadrul Profilului sau Zen (afisarea la mai multecategorii in cadrul explorarii Furnizorilor). Contravaloarea Pachetului „Furnizor Zen” este de 4.700  (patrumiisaptesute) lei.

Pachetul de servicii selectat se refera la Pachetul de servicii ales de catre Furnizor prin intermediul Platformei.

Servicii Zen Extra se refera la toate sau oricare dintre serviciile suplimentare ce pot fi furnizate Furnizorilor Zen Day, in baza listei de preturi afisate pe Site. Aceste servicii sunt ofertate strict persoanelor juridice care au achizitionat deja oricare dintre Pachetele de Servicii Zen Day si care solicita sa beneficieze de unul sau mai multe din serviciile noastre suplimentare, cu conditia exprimarii unei asemenea optiuni cu cel putin 3 (trei) luni inainte de expirarea perioadei contractuale pendinte.

Postare se refera la publicarea de catre Your Zen Day pe Facebook Zen Day si/sau Instagram Zen Day a materialelor si/sau informatiilor transmise sau distribuite de Furnizorului Zen Day, conform prevederilor Acordului de furnizor. Furnizorul Zen Day garanteaza cu privire la caracterul adecvat, corect, conform si actual al informatiilor, datelor si materialelor (indiferent de suport) ce vor sta la baza Postarii.

Videoblog se refera la o forma de prezentare audio-video, destinata sa promoveze organizatia, imaginea, serviciile, produsele Furnizorului Zen Day. Acesta va fi realizat prin punerea la dispozitia Furnizorului vizat a unui videograf dedicat, in conformitate cu prevederile Acordului de furnizor. Videoblogul va fi afisat pe Platforma, pe Blog sau exlusiv in sectiunea speciala dedicata Furnizorului Zen Day care achizitioneaza Pachetul de Servicii Zen, dupa caz, in termen de cel mult 15 Zile Calendaristice de la data la care Furnizorul receptioneaza materialul de prezentare in cauza.

Vizitator desemneaza orice persoana care viziteaza Site-ul sau paginile noastre de social media, avand posibilitatea de a naviga pe www.zenday.ro, de a se inregistra pe Site, de a comunica cu noi prin intermediul retelelor de socializare sau in alt mod.

Zi Calendaristica inseamna orice zi a saptamanii, incluzand zilele de sarbatori legale sau orice alte zi libere prin lege.

Zi Lucratoare inseamna orice zi lucratoare in Romania, respectiv orice zi care nu este sambata, duminica, sarbatoare legala in Romania sau alta zi libera prin lege, si in care Bancile sunt deschise pentru efectuarea operatiunilor.        

II. OBIECT

Prin perfectarea Acordului de Furnizor, Your Zen Day se obliga sa furnizeze Pachetul de Servicii selectat si achitat de catre Furnizorul Zen Day, cu respectarea termenilor si conditiilor acestui Acord.

Your Zen Day va furniza, in functie de optiunea selectata de Furnizorul Zen Day, unul dintre cele trei Pachete de Servicii Zen Day disponibile pe Site: Clasic, Platinum sau Zen. 

In orice caz, anterior emiterii facturii fiscale corespondente de catre Your Zen Day, Pachetul de Servicii selectat de Furnizor va fi supus confirmarii printr-un email transmis adresei sale de corespondenta electronica furnizata cu ocazia inregistrarii pe Platforma.

Ulterior confirmarii Pachetului de Servicii selectat si a acceptarii termenilor si conditiilor prezentului Acord, Furnizorul este invitat sa efectueze plata Serviciilor prin oricare dintre modalitatile de plata agreate de Noi.

La incheierea Contractului sau pe parcursul executarii Acordului, cu cel putin 3 (trei) luni inainte de implinirii perioadei de 12 (douasprezece) luni mentionata in cuprinsul sectiunii III, Furnizorul Zen Day poate achizitiona unul sau mai multe Servicii Zen Extra. 

Asadar, ulterior achizitionarii Pachetului de Servicii selectat, Furnizorul Zen Day are posibilitatea de a achizitiona toate sau oricare dintre Serviciile Zen Extra, dupa cum urmeaza:

 1.     1 postare Facebook + Instagram Zen Day, pentru suma de 250 (douasutecincizeci) lei;
 2. 1 articol exclusiv cu brand-ul vostru pe Blogul Zen Day, pentru suma de 1500 (omiecincisute) lei;
 3.     1 articol advertorial pe Blogul Zen Day, pentru suma de 900 (nouasute) lei;
 4. 1 videoblog pentru promovarea brand-ului vostru, pentru suma de 2000 (douamii) lei;
 5.    promovarea unui serviciu/produs suplimentar in cadrul Profilului de Furnizor Zen Day, pentru suma de 2500 (douamiicincisute) lei, cu mentiunea ca beneficierea de aceasta facilitate este conditionata de validarea noastra prealabila.

In toate cazurile, Serviciile nu se raporteaza in cazul in care acestea nu au fost utilizate de Furnizorul Zen Day pe parcursul perioadei de referinta anume specificata pentru indeplinirea acestora.

De asemenea, toate si oricare dintre facilitatile Pachetelor Basic, Platinum sau Zen, precum si Serviciile Zen Extra vor fi executate pe parcursul perioadei contractuale pendinte si nu vor fi reportate nici in cazul prelungirii ”Abonamentului” Zen Day.

Nu in ultimul rand, este expres agreat ca Furnizorul Zen Day nu are dreptul ori prerogativa de a reveni asupra deciziei de achizitie a niciunui Pachet de Servicii si/sau Servicii Zen Extra.  

III. INCHEIEREA ACORDULUI. DURATA SI PRELUNGIREA „Abonamentului” Zen Day.

Acordul de Furnizor Zen Day se incheie ulterior parcurgerii tuturor etapelor specifice de inregistrare si a bifarii explicite a sectiunii dedicate: “Am citit, inteles si sunt de acord cu prevederile Acordului de Furnizor”, “Am citit, inteles si sunt de acord cu prevederile Termenilor si Conditiilor” ori a unei alte sectiuni similare (in cazul in care textul mai sus mentionat va suferi orice fel de actualizari).

Acordul se considera perfectat odata ce acceptarea de catre Furnizor a ofertei noastre de a contracta (prin bifare) ne-a fost semnalata prin intermediul Platformei. Acest din urma moment va fi adus la cunostinta Furnizorului Zen Day direct prin Contul de Furnizor si/sau printr-un e-mail informativ transmis catre adresa de corespondenta electronica furnizata de Furnizor cu ocazia inregistrarii pe Site.

Astfel cum rezulta din consultarea Termenilor si conditiilor Zen Day afisate pe Site, furnizarea Serviciilor noastre sau afisarea Profilului de Furnizor pe Platforma se realizeaza contra cost incepand cu 15.11.2018. De la data anterior enuntata, sesiunea de testare gratuita adresata Furnizorilor Zen Day a expirat.

Prin acceptarea prevederilor Acordului de Furnizor si achitarea contravalorii Pachetului de Servicii selectat, Partile agreeaza in mod expres ca Your Zen Day presteaza Serviciile selectate de Furnizorul Zen Day pe durata a 12 (douasprezece) luni, cu posibilitate de prelungire, incepand cu data de la care sesiunea de testare gratuita a expirat, aceasta fiind durata “Abonamentului” Zen Day.

Paragraful anterior este aplicabil cu exceptia situatiei in care Furnizorul Zen Day a adresat o solicitare de dezactivare a Profilului de Furnizor intr-un interval de timp rezonabil, concomitent sau imediat ulterior expirarii sesiunii de testare gratuita  (dar in orice caz, nu mai mult de 15 Zile Calendaristice incepand cu data de 15.11.2018).

Astfel, in ipoteza transmiterii unei solicitari de dezactivare in perioada 15-30.11.2018, se va considera ca prestarea Serviciilor Zen Day debuteaza de la momentul validarii  platii  Serviciilor selectate de Furnizor. Durata “Abonamentului” Zen Day in acest caz, va lua sfarsit la data implinirii celor 12 (douasprezece) luni, calculate incepand cu momentul validarii platii Furnizorului de catre Your Zen Day.

Avand in vedere (i) specificitatea Serviciilor Zen Day si (ii) dezideratul nostru ca afisajul pe Site a Profilelor de Furnizor sa functioneze fara niciun fel de sincope, Partile agreeaza in mod  expres ca la expirarea celor 12 (douasprezece) luni mentionate anterior, Serviciile Zen Day se vor presta in continuare de catre Noi, sub conditia achitarii contravalorii Pachetului de Servicii pentru urmatoarele 12 (douasprezece) luni de „Abonament” Zen Day, cu exceptia situatiei in care Furnizorul ne va notifica in sens contrar cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea ”Abonamentului” pedinte. In acest sens, Furnizorul va fi informat printr-o notificare disponibila direct in Contul de Furnizor si/sau a unei notificari electronice via e-mail cu privire la faptul ca perioada celor 12 (douasprezece) luni (pentru care Serviciile noastre au fost contractate) se apropie de sfarsit.

Asadar, fara a prejudicia cele de mai sus, in situatia in care Furnizorul nu va solicita dezactivarea Profilului sau a sistarii Serviciilor, in pofida notificarii noastre mentionate mai sus, perioada contractuala pendinte se va prelungi cu inca 12 (douasprezece) luni.  In acest caz, Furnizorul Zen Day se obliga sa efectueze plata contravalorii Pachetului de Servicii anterior selectat inainte de expirarea „Abonamentului” pendinte, in caz contrar fiind percepute penalitati de intarziere de la data expirarii „Abonamentului” anterior.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea Pachetului de servicii selectat de Furnizor va fi mentionata prin emailul de confirmare transmis acestuia din urma inainte de emiterea facturii fiscale corespondente de catre Your Zen Day. Dupa confirmare, contravaloarea Pachetului de servicii selectat de Furnizor va fi mentionata in mod adecvat si in cuprinsul facturii corespondente emise de Your Zen Day.

Factura reprezentand contravaloarea pachetului selectat de Furnizor va fi transmisa acestuia din urma prin intermediul Contul de Furnizor Zen Day si/sau comunicata pe adresa de e-mail furnizata de acesta cu ocazia inregistrarii pe Platforma, dupa caz.

V. PLATI

Plata facturii emise de Your Zen Day va fi efectuata de catre Furnizor in termen de cel mult 5 Zile lucratoare de la data comunicarii acesteia. Toate platile vor fi efectuate in Lei.

Totodata, mentionam ca plata va fi considerata realizata atunci cand contul bancar al Your Zen Day este alimentat cu suma de bani mentionata in cuprinsul facturii si efectuarea platii este validata de Your Zen Day.

Pentru orice nerespectare a termenilor de plata agreati de Furnizorul Zen Day se vor aplica penalitati de intarziere de 0,1 % pe zi calculate la suma datorata. Penalitatile vor putea depasi valoarea pentru care se calculeaza. Imputatia platii se va realiza mai intai asupra penalitatilor si numai apoi asupra debitului principal. In toate cazurile, se vor stinge cu prioritate datoriile mai vechi.

In cazul in care prestarea Serviciilor continua in pofida neachitarii obligatiilor restante la plata ale Furnizorului, este expres agreat ca Your Zen Day are dreptul de a dezactiva temporar Profilul de Furnizor, pana la plata integrala a sumei restante la plata, inclusiv a penalitatilor de intarziere aplicabile.

VI. MODALITATI DE PLATA

Plata Serviciilor se poate realiza dupa cum urmeaza:

 1. prin virament bancar sau ordin de plata, in contul bancar specificat de Your Zen Day in cuprinsul acestui Acord;

 1. Online, direct pe Platforma, prin sistemul integrat de plati furnizat de Banca Transilvania. Mentionam ca, plata online poate fi realizata cu card de credit sau debit si va fi procesata in mod securizat prin intermediul 3D Secure; Sunt acceptate toate tipurile de carduri de credit/ debit Visa si Mastercard.

Pentru plata online cu cardul este necesara completarea un formular cu datele cardului bancar ( numar de card, data expirarii , codul CVV2/CVC2, nume, prenume titular card etc).

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul bancar folosit  sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta comunicata detinatorului cardului, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

VII. OBLIGATIILE PARTILOR

Your Zen Day se obliga :

Furnizorul Zen Day se obliga :

 1. publicarea, distribuirea, diseminarea sau postarea ori transmiterea de mesaje, materiale, comentarii sau informatii ilicite, nelegale, hartuitoare, calomnioase, abuzive, amenintatoare, vulgare, obscene sau prejudiciabile in orice alt mod;
 2. hartuirea, defaimarea, tulburarea, amenintarea sau incalcarea in orice alt mod a drepturilor legitime ale altora, incluzand drepturile de protectie a datelor;
 3. obtinerea accesului neautorizat la alte sisteme informatice;
 4. interferarea cu utilizarea Site-ului de catre oricare alt Membru sau Furnizor Zen Day;
 5. incercarea de a modifica/altera/afecta in orice mod Continutul digital;
 6. incarcarea, publicarea sau transferarea in orice mod a unor fisiere care contin virusi, spyware, malware, fisiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot deteriora sau limita/afecta functionalitatea Platformei, a Serviciului Your Zen Day ori a Continutului digital;
 7. utilizarea oricarei comunicari sau a oricarui Continut digital sau informatii obtinute prin intermediul Site-ului intr-un mod ce intra in conflict cu interesele legitime Your Zen Day, al/ai titularului/titularilor drepturilor de autor, de proprietate intelectuala, de marca ori alte drepturi similare, sau cu activitatea Zen Day ori a afiliatilor/partenerilor nostri in general.

VIII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Continutul digital este proprietatea Your Zen Day SRL si/sau colaboratorilor/partenerilor nostri, fiind protejat prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala ori alte drepturi similare.

Este strict interzis Furnizorului sa descarce, sa modifice, produca, transmita, transfere, comercializeze, reproduca, creeze lucrari derivate/asemenatoare sau in legatura cu Continutul digital, astfel cum acesta este definit in Preambulul prezentului Document. Este totodata strict interzisa distribuirea, afisarea, alterarea, reproducerea sau exploatarea in orice mod Continutul digital si elementele sale componente, in tot sau parte, fara acordul prealabil si scris al Your Zen Day si/ sau al colaboratorilor/partenerilor sai, titular(i) a(l)/a(i) drepturilor de proprietate intelectuala, industriala ori alte drepturi de autor sau de marca protejate. Este, totodata, strict interzisa descarcarea, folosirea, modificarea, publicarea, utilizarea sau reproducerea in orice alt mod a unor semne identice sau asemanatoare Zen Day ori a unor semne pentru care exista un risc de confuzie sau de asociere cu Zen Day, pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele oferite de Your Zen Day.

IX. FORTA MAJORA

Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invicibil si inevitabil.

Raspunderea contractuala este inlaturata daca neexecutarea conforma sau la termen a obligatiei contractuale este cauzata de un eveniment de forta majora.

Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si in mod detaliat, existenta unui caz de forta majora. In aceleasi conditii, Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte Parti incetarea cazului de forta majora.

In situatia in care cazul de forta majora depaseste o perioada de 30 de Zile calendaristice, oricare Parte poate denunta prezentul Contract, fara a avea dreptul la daune-interese. Partile raman raspunzatoare de indeplinirea obligatiilor asumate pana la data intervenirii cazului de forta majora.

X. PROTECTIA DATELOR

Your Zen Day nu va fi tinuta responsabila cu privire la la prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de Furnizorul Zen Day, care vizeaza Vizitatorii si/sau Membrii Zen Day care acceseaza Profilul de Furnizor afisat pe Platforma ori orice alta persoana vizata care interactioneaza cu Furnizorul ca urmare a accesarii unui link disponibil pe Site.

Your Zen Day este complet exonerata de raspundere in legatura cu orice cerere, pretentie, sanctiune, amenda si/sau orice alt prejudiciu decurgand din sau in legatura cu informatiile/datele/documentele/imaginile/capturile/materialele (indiferent de suport) sau orice Prelucrari afisate, editate ori facute disponibile de catre Furnizor in vederea publicarii pe Profil, Platforma, Blog, Facebook sau Instagram Zen Day,  inclusiv cu privire la datele de identificare sau de contact ale echipei Furnizorului vizat, a colaboratorilor ori reprezentantilor acestuia.

Prin completarea formularului de inregistrare accesibil pe Platforma, Furnizorul Zen Day ofera date de identificare ale persoanei de contact (nume, telefon, email). In acest sens, operatorul Your Zen Day prelucreaza doar datele cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate, cu privire la care Furnizorul declara in mod expres faptul ca a realizat informarea prevazuta de GDPR. Datele cu caracter personal ale reprezentantilor Furnizorului sunt prelucrate de Noi strict in vederea incheierii si executarii prezentul Contract, a procesarii si validarii platilor, in vederea indeplinirii obligatiile noastre legale de raportare, in acord cu Politica noastra de confidentialitate. Datele mai sus mentionate nu vor fi stocate de Noi mai mult decat este necesar pentru executare prezentului Contract si a obligatiilor ce revin Your Zen Day potrivit legii. In toate cazurile, Prelucrarea nu va avea un impact semnificativ asupra intereselor, drepturilor sau libertatilor fundamentale ale persoanelor vizate.

In situatia unui incident de securitate cauzat in mod direct sau indirect de catre Furnizorul Zen Day, acesta din urma va asista Your Zen Day, va raspunde cu promptitudine oricarei solicitari din partea Your Zen Day, incluzand, dar fara a se limita la, furnizarea de informatii exhaustive, complete si corecte, precum si sprijin si asistenta in investigatiile efectuate de catre Autoritatea de supraveghere, astfel cum aceasta este definita in Legsislatia specifica privind protectia datelor, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului si de a proteja interesele legitime ale persoanelor vizate si pe cele ale Your Zen Day.

XI. INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul inceteaza prin acordul scris al Partilor, incepand cu data stabilita de comun acord de Parti.

Prezentul Contract inceteaza si in urmatoarele situatii:

Incetarea Acordului Furnizor Zen Day, indiferent de motiv, nu afecteaza obligatiile deja nascute ori scadente intre Parti la data incetarii.

XII. RASPUNDERE CONTRACTUALA

Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor inscrise in prezentul angajament contractual, urmand ca pentru neexecutarea/ executarea necorespunzatoare/ executarea cu intarziere a acestora sa fie antrenata raspunderea contractuala a Partii in culpa.

Nerespectarea clauzelor prevazute in acest Contract atrage raspunderea Partii in culpa si o obliga la repararea intregrala a prejudiciului cauzat cocontractantului sau.

In cazul in care Furnizorul Zen Day isi incalca obligatiile asumate prin prezentul Contract,  acesta va fi notificat electronic de catre Your Zen Day, punandu-i-se in vedere sa remedieze respectiva incalcare in termen de cel mult 15 Zile calendaristice.

In masura in care Furnizorul Zen Day nu remediaza incalcarea semnalata de Your Zen Day in cel mult 15 Zile calendaristice de la primirea notificarii electronice, Your Zen Day isi rezerva dreptul de a dezactiva Profilul Furnizorului pana la data remedierii. In cazul in care dezactivarea s-a dispus pentru neplata, reactivarea va fi implementata ulterior achitarii intregii sume restante datorate Your Zen Day, inclusiv penalitatile de intarziere.

Your Zen Day isi rezerva dreptul de a dezactiva provizoriu sau definitiv Profilul de Furnizor in situatia in care constata ca in cadrul Profilului de Furnizor sunt afisate informatii sau materiale (indiferent de suport sau continut) care sunt nereale, inselatoare, incorecte, neconforme, sau care afecteaza negativ sau intra in conflict cu drepturile, interesele sau imaginea Your Zen Day, fara niciun fel de notificare sau formalitate anterioara prealabila si fara ca Furnizorul Zen Day sa poata emite orice fel de pretentii/revendicari referitoare sau in legatura cu exercitarea acestui drept de catre Your Zen Day.

XIII. LIMITAREA RASPUNDERII

Your Zen Day sau angajatii, colaboratorii, reprezentantii sau orice alta persoana care actioneaza sub autoritatea Your Zen Day nu vor fi tinuti responsabili pentru niciun prejudiciu decurgand din pretentiile unei terte persoane aflate in legatura cu incheierea si executarea prezentului Contract.

Furnizorul Zen Day isi asuma intreaga responsabilitate pentru modalitatea de utilizare a Platformei, inclusiv pentru toate si oricare din materialele/informatiile/documentele/datele/  publicate, afisate si/sau editate de Furnizor prin intermediul Profilului sau disponibil pe Zen Day.

Your Zen Day se ingrijeste sa puna in valoare toate mijloacele disponibile si intreaga diligenta pentru a oferii serviciile la care se obliga, insa nu garanteaza ca serviciile oferite vor functiona intotdeauna fara difunctionalitati.

Your Zen Day nu raspunde fata de Furnizorii Zen Day pentru situatiile in care Platforma sau paginile de social media nu pot fi accesate de cate Furnizorii Zen Day sau Membrii Zen Day, pentru o perioada limitata sau nelimitate de timp, din orice motive tehnice sau orice alte erori sau evenimente care exced indatoririle Your Zen Day.

XIV. SUBCONTRACTAREA  

Furnizorul Zen Day nu are dreptul de a subcontracta, total sau partial, drepturile sau obligatiile izvorate din prezentul Contract catre o terta persoana fara acordul prealabil scris al Your Zen Day. In vederea obtinerii unui asemenea acord, Furnizorul inainteaza Your Zen Day o solicitare scrisa. Prin intermediul solicitarii, Furnizorul va identifica tertul cu care doreste sa subcontracteze, durata subcontractarii previzionate si orice alte detalii apreciate relevante privind terta parte.  

XV. CORESPONDENTA

Partile se obliga sa comunice prompt atat prin mijloace electronice, cat si prin documente acceptate reciproc in forma scrisa si semnata. In toate cazurile, orice corespondenta intre Parti va fi purtata in scris, in limba romana.

Comunicarea Your Zen Day catre Furnizorul Zen Day este considerata efectuata in mod valabil daca (i) este disponibila direct in Contul de Furnizor Zen Day; (ii) este transmisa pe adresa de email furnizata de Furnizorului Zen Day cu ocazia inregistrarii pe Platforma sau pe parcursul executarii prezentului Contract; (iii) este inmanata personal sub semnatura de primire, expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Comunicarea Furnizorului Zen Day catre Your Zen Day este considerata efectuata in mod valabil daca (i) este realizata prin intermediul formularului de contact disponibil pe Platforma; (ii) este transmisa pe adresa de corespondenta electronica: zen@zenday.ro; (iii) este inmanata personal sub semnatura de primire, expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Orice comunicare disponibila direct in Contul de Furnizor este considerata luata la cunostinta de catre Furnizor la data incarcarii sau actualizarii respectivei comunicari in Contul Furnizorului, in sectiunea Documentele mele.

In cazul solicitarilor Noastre care necesita o actiune prompta din partea Furnizorului Zen Day, cum ar fi efectuarea unei plati, confirmarea unei optiuni sau solicitari, completarea sau stergerea unui anumit continut de pe Profilul de Furnizor Zen Day, incetarea unui comportament specific sau altele asemenea, Furnizorul Zen Day va fi notificat si prin intermediul adresei de email. Prin accesarea unui link oferit in corpul email-ului, Furnizorul va fi redirectionat la notificarea/solicitarea in cauza, in Contul de Furnizor Zen Day. Daca notificarile si/sau corespondenta sunt transmise prin e-mail, se considera ca Partea careia ii sunt adresate le primeste la data mentionata in recipisa de confirmare, daca transmiterea se efectueaza inainte de ora 16.00 a unei Zile Lucratoare, respectiv in Ziua Lucratoare imediat urmatoare celei mentionate in respectiva confirmare de primire, in celelalte cazuri.

Daca corespondenta este inmanata personal, se considera ca Partea careia ii este adresata corespondenta o primeste la momentul inmanarii si semnarii de primire. Daca notificarile si/sau corespondenta sunt transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, se considera ca Partea careia ii sunt adresate le primeste in ziua indicata in confirmarea de primire a scrisorii.

Orice modificare a datelor de identificare ale Partilor trebuie sa fie imediat notificata celeilalte Parti, in caz contrar notificarile si/sau corespondentele transmise în conformitate cu prezenta Sectiune fiind considerate valabil efectuate.

XVI. CONFIDENTIALITATE

Partile Contractului convin sa trateze ca fiind confidentiale toate informatiile pe care le primesc si la care au acces in cursul perioadei de validare ca Furnizor, precum si cu ocazia incherii, executarii ori incetarii prezentului Contract.

Your Zen Day si Furnizorul Zen Day se obliga sa nu dezvaluie astfel de informatii confidentiale niciunui tert, cu exceptia avocatilor si auditorilor, dupa caz.


Aceasta sectiune nu se aplica informatiilor (indiferent de suport sau de forma) destinate afisarii in cadrul Profilului de Furnizor, publicarii pe Blog ori pe Facebook si/sau Instagram Zen Day, ori oricarei alte publicari sau afisari in acord cu prevederile acestui Acord.

Obligatia de confidentialitate produce efecte atat pe toata durata executarii Contractului, precum si dupa incetarea acestuia. Sunt considerate informatii confidentiale acelea care, daca ar fi dezvaluite, ar prejudicia interesele Parti care a furnizat respectivele informatii confidentiale.

Nerespectarea obligatiei de confidentialitate atrage obligarea Partii in culpa la repararea intregului prejudiciu pricinuit celeilalte Parti, in baza unei notificari scrise transmise de catre cel din urma, in termen de 15 Zile calendaristice de la producerea evenimentului, dar nu mai mult de valoarea Contractului.

In cazul incalcarii obligatiei de confidentialitate de catre Furnizorul Zen Day, acesta se obliga sa achite de trei ori valoarea Contractului catre Your Zen Day, in temeiul unei Notificari scrise prealabile.

XVII. LEGEA APLICABILA SI LITIGII

Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

Orice litigii intre Parti decurgand din prezentul Contract si care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionarea instantelor judecatoresti competente din Cluj-Napoca.

XVIII. DISPOZITII FINALE  

Partile declara si garanteaza ca sunt infiintate si functioneaza in conformitate cu legile din Romania, ca au capacitatea de a incheia prezentul Contract, detinand in acest sens toate autorizatiile, licentele, permisele necesare in acest sens.

In cazul in care orice prevedere din prezentul Contract este considerata a fi neconforma prevederilor legale aplicabile, nevalabila sau care nu poate fi pusa in executare, integral sau partial, in baza legii aplicabile, o astfel de prevedere sau parte a acesteia va fi considerata in aceasta masura ca nefacand parte din prezentul Contract, insa legalitatea, validitatea si forta executorie a celorlalte prevederi din prezentul Contract nu vor fi afectate. In acest caz, Partile vor depune eforturi, intr-un interval de timp rezonabil, pentru a inlocui prevederea considerata a fi neconforma prevederilor legale aplicabile, nevalabila sau neexecutorie, cu o prevedere care are acelasi scop si care este legala, valabila si executorie.

Folosim sistemul de cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Toate datele personale stocate sunt in siguranta cu noi. Politica de confidentialitate
Sunt de acord | Nu sunt de acord